Polityka Prywatności EMU AUSTRALIA - EU (pl)

1. Nasze zobowiązanie do ochrony Twoich danych osobowych

Nasza strona, www.emuaustralia.com (“Strona”), i cała jej treść jest obsługiwana przez spółkę EMU Australia (Europe) Ltd zarejestrowaną w Wielkiej Brytanii pod numerem 06690592, pod adresem 5 Grove Court, Grove Park, Enderby, Leicestershire, LE19 1SA.

Ta polityka przedstawia w jaki sposób dane osobowe, które od Ciebie pobieramy lub jakich nam dostarczasz będą przez nas procesowane.

Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższą polityką w celu zrozumienia naszego spojrzenia i sposobu postępowania z Twoimi danymi osobowymi oraz sposobu w jaki będziemy się z owymi danymi obchodzić. Poprzez odwiedzanie naszej Strony akceptujesz i zgadzasz się na nasz sposób postępowania z Twoimi danymi osobowymi.

Poniższa polityka obowiązuje od 25 maja 2018.

2. Informacje, które możemy od Ciebie pobrać

Na Twój temat pobieramy informacje osobiste, których dobrowolnie udzielasz nam wypełniając formularze na naszej Stronie, kontaktując się z nami telefonicznie, prowadząc z nami korespondencję pocztową lub e-mailową, a także podczas komunikacji na inne sposoby, włączając w to informacje, których udzielasz nam podczas subskrypcji newsletterów, zamawiania produktów na naszej Stronie lub gdy bierzesz udział w konkursach, promocjach i ankietach. Są to informacje takie jak:-

 • (a) Twoje imię i nazwisko;
 • (b) adres do korespondencji;
 • (c) adres do fakturowania;
 • (d) dane karty kredytowej;
 • (e) szczegóły dotyczące produktów (w tym rozmiarów);
 • (f) adres e-mail; i
 • (g) numer telefonu.

W związku z każdorazową Twoją wizytą na naszej Stronie, możemy także automatycznie zbierać poniższe informacje:-

 • (h) adres IP i adres odpowiedniej Strony;
 • (i) typ i wersja przeglądarki;
 • (j) ustawienia strefy czasowej;
 • (k) wtyczki obecne w przeglądarce i ich wersje;
 • (l) nazwa domeny;
 • (m) system operacyjny i platforma;
 • (n) dokładne godziny dostępu do Strony;
 • (o) informacje o Twoich wizytach, włączając szczegóły stron, na które wszedłeś;
 • (p) czasy odpowiedzi strony;
 • (q) błędy pobierania;
 • (r) informacje o interakcji strony; i
 • (s) wszelkie numery telefonów, z których łączyłeś się z centrum obsługi klienta.

3. Jak zbieramy dane osobowe

Zbieramy Twoje informacje osobiste poprzez Twoje dobrowolne wypełnianie formularzy na naszej Stronie lub przez kontakt telefoniczny, e-mailowy lub każdy inny sposób komunikacji z nami.

Nasza Strona używa rozmaitych technologii, włączając ciasteczka (cookies), by zbierać informacje od użytkowników naszej Strony. Ciasteczka to małe części informacji elektronicznych przechowywane na Twoim urządzeniu. Pomagają nam poznać, które części naszej strony są dla Ciebie najbardziej użyteczne.

Możesz usunąć lub wyłączyć ciasteczka, lub uniemożliwić otrzymywanie ciasteczek przez Twoje urządzenie poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej. W tym celu, musisz udać się do ustawień internetowych Twojej przeglądarki i tam zmienić ustawienia na te, które będą dla Ciebie odpowiednie. Sposób ustawiania i zarządzania ciasteczkami różni się w zależności od przeglądarki. Przeczytaj o tym w sekcji pomocy Twojej przeglądarki. Pamiętaj, że zablokowanie ciasteczek wpłynie na Twoje doświadczenia związane z przeglądaniem naszej strony, szczególnie na moment dodawania produktów do koszyka.

Więcej informacji na temat Polityki Cookies znajdziesz tutaj.

Nie używamy naszej Strony w celu rozmyślnego pobierania lub sprzedaży informacji nieletnim poniżej 18 roku. Jeśli nie ukończyłeś 18 roku życia, będziesz potrzebować pozwolenia od rodzica lub opiekuna prawnego do używania naszej Strony lub usług internetowych.

4. Bezpieczeństwo Twoich informacji

Naszym celem jest abyś darzył nas, nasze produkty i usługi nieprzerwanym zaufaniem. Zaangażowaliśmy odpowiednie fizyczne, elektroniczne i menadżerskie procedury w celu zabezpieczenia i ochrony Twoich danych osobowych.

Niestety żadna transmisja danych przez Internet lub inną sieć bezprzewodową nie gwarantuje 100% bezpieczeństwa, stąd mimo iż staramy się chronić Twoje dane osobowe, potwierdzasz, że: (a) istnieją w Internecie ograniczenia bezpieczeństwa i prywatności, które są poza naszą kontrolą; (b) bezpieczeństwo, nienaruszalność i prywatność jakichkolwiek informacji, i danych wymienionych pomiędzy Tobą a nami nie mogą być zagwarantowane; i (c) wszystkie takie informacje i dane mogą być podglądane lub zmanipulowane przez osoby trzecie w trakcie transferu pomiędzy nami.

W przypadku naruszenia Twoich informacji osobistych, możemy skontaktować się z Tobą za pomocą e-maila, poczty, telefonu, Strony lub innej, prawnie dopuszczalnej formy komunikacji.

5. Cele, w których przetwarzamy Twoje informacje osobiste

Używamy dostarczanych nam informacji w różnorodnych, legalnych celach biznesowych, takich jak:-

 • (a) realizacja zobowiązań wynikających z jakichkolwiek umów zawartych między Tobą i nami oraz poinformowanie Cię o produktach i usługach, których od nas oczekujesz;
 • (b) pomoc w poprawie Twojego doświadczenia związanego z użytkowaniem naszej strony;
 • (c) informowanie Cię o produktach, usługach, aktualizacjach i promocjach, których od nas oczekujesz lub które mogą Cię zainteresować i gdy wyraziłeś zgodę na kontakt w takich celach;
 • (d) powiadamianie Cię o zmianach w naszych usługach; i
 • (e) zapewnianie wysokiej jakości asysty i wsparcia technicznego.

Używamy informacji, które zgromadziliśmy o Tobie automatycznie w celu:-

 • (a) administrowania naszą stroną i prowadzenia wewnętrznych operacji, włączając wykrywanie i usuwanie usterek, analizę danych, testowanie, badanie i przeprowadzanie sondaży;
 • (b) poprawy naszej strony w celu upewnienia się, że zawartość strony jest prezentowana w najbardziej efektywnej formie dla Ciebie i dla Twojego komputera;
 • (c) utrzymywania ochrony i zapewniania bezpieczeństwa na naszej stronie;
 • (d) umożliwiania Ci brania udziału w interaktywnych funkcjach naszych usług, jeśli zdecydowałeś się na taką opcję;
 • (e) mierzenia efektywności reklam, które pokazujemy Tobie i innym oraz do dostarczania Ci odpowiednich reklam;
 • (f) sugerowania i rekomendowania Tobie i innym użytkownikom naszej Strony naszych produktów lub usług, które mogę zainteresować Ciebie lub innych.

6. Ujawnienie informacji o Tobie

Możemy ujawnić Twoje informacje osobiste różnym podmiotom w zależności od usług, które od nas utrzymujesz, na przykład:

 • (a) podmiotom powiązanym z nami;
 • (b) bankowi, który wydał kartę płatniczą w celu potwierdzenia płatności za produkty, które zamówiłeś przez naszą Stronę;
 • (c) usługodawcom, którzy pomagają nam w prowadzeniu biznesu, na przykład firmie kurierskiej, aby mogła dostarczyć produkty, które od nas zamówiłeś;
 • (d) naszym doradcom biznesowym, włączając w to doradców prawnych, księgowych i audytorów;
 • (e) innym podmiotom, wliczając rząd i organizacje nadzorujące, które wystosowały taką prośbę i są do tego prawnie upoważnione; i
 • (f) instytucjom, które przejmą (lub zaproponują przejęcie) całości lub części naszych aktywów, lub biznesu.
 • (g) innym instytucjom, jeśli wcześniej wyrazisz na to zgodę.

7. Przechowywanie i przekazywanie Twoich informacji osobistych

Dane, które od Ciebie zbieramy mogą być przekazywane i przechowywane w lokalizacjach poza krajem, w którym rezydujesz. Ochrona prywatności w tej lokalizacji może być mniejsza niż ta w kraju Twojej rezydencji. Dane mogą także być przetwarzane przez personel, który operuje nimi poza krajem Twojej rezydencji. Personel ten pracuje dla nas lub jednego z naszych dostawców i może być zaangażowany między innymi w realizację Twojego zamówienia, procesowanie szczegółów płatności i w zapewnienie wsparcia. Dostarczając nam swoich danych osobistych, zgadzasz się na przekazywanie, przechowywanie i procesowanie tych danych. Podejmiemy wszystkie odpowiednie kroki, by upewnić się, że Twoje dane są traktowane w bezpieczny i zgodny z naszą Polityką Prywatności sposób.

Z reguły przechowujemy Twoje informacje osobiste tak długo jak jest to potrzebne do wypełnienia celu, w którym zostały one do Ciebie zebrane. Jeśli masz pytania dotyczące okresu przechowywania konkretnych rodzajów danych, prosimy o kontakt z nami przy użyciu środków komunikacji dostępnych w zakładce “Kontakt.”

8. Twoje prawa

Masz prawo nie zgodzić się na używanie przez nas Twoich informacji osobistych w celach marketingowych. Z reguły poinformujemy Cię (przed zebraniem Twoich danych) jeśli chcemy używać Twoich danych do takich celów lub jeśli zamierzamy ujawnić Twoje informacje podmiotom trzecim w takich celach. Możesz skorzystać z Twojego prawa do zapobiegnięcia takiemu procesowaniu poprzez nie zaznaczanie poszczególnych pól w formularzach, które wykorzystujemy do zbierania informacji o Tobie lub przez anulowanie subskrypcji postępując zgodnie z procedurami opisanymi w komunikacji lub przez kontakt z nami poprzez środki komunikacji dostępne w sekcji “Kontakt” Polityki Prywatności.

Masz prawo do dostępu do Twoich informacji osobistych, które posiadamy. W pewnych okolicznościach zapewnienie wszystkich posiadanych przez nas informacji o Tobie może nie być możliwe. Jeśli tak się stanie, powiadomimy Cię o przyczynach takiej ewentualności. Jeśli uważasz, że jakiekolwiek informacje osobiste, które mamy na Twój temat są nieprecyzyjne, masz prawo żądać ich poprawienia.

Masz prawo żądać, że “zapomnimy o Tobie”, tzn. że wymażemy wszystkie posiadane na Twój temat informacje osobiste. W pewnych przypadkach nie będziemy w stanie usunąć wszystkich posiadanych o Tobie informacji. Może się to zdarzyć gdy jesteśmy prawnie zobowiązani do zatrzymania tych danych lub gdy Twoje dane są przetrzymywane na kopiach zapasowych, z których wymazywanie pojedynczych danych jest niemożliwe z powodów technicznych.

Kiedy zdecydujesz się na którykolwiek z wyżej wymienionych kroków, mamy obowiązek rzetelnie sprawdzić Twoją tożsamość. Takie żądania mogą się wiązać z pewnymi opłatami, które pokryją koszty, które poniesiemy dostarczając Ci informacji, które o Tobie posiadamy. Poinformujemy Cię o bieżących kosztach kiedy skontaktujesz się z nami na temat otrzymania dostępu do danych. Wszystkie takie prośby powinny być kierowane do nas używając środków komunikacji z zakładki “Kontakt”.

Jeśli chcesz złożyć skargę na to jak obchodziliśmy się z Twoimi informacjami osobistymi, możesz to zrobić kontaktując się z naszym biurem obsługi klienta na piśmie pocztą lub e-mailowo na adres mailowy podany w Polityce Prywatności. Jeżeli zdecydujesz się z nami skontaktować, prosimy o podanie Twojego adresu e-mail, imienia i nazwiska, adresu i numeru telefonu oraz o przejrzystą i rzetelną treść skargi. Nasze biuro obsługi klienta rozpatrzy Twoją skargę i odpowie najszybciej jak będzie to możliwe. Jeśli nie jesteś zadowolony ze sposobu, w jaki Twoja reklamacja została rozpatrzona, poinformujemy Cię o dalszych krokach, które możesz podjąć w tej sprawie. Możesz także być poinstruowany do złożenia skargi bezpośrednio do instytucji nadzorujących, takich jak na przykład organów nadzorujących Unii Europejskiej na sposób w jaki realizujemy naszą politykę prywatności.

9. Zmiany w naszej Polityce Prywatności

Możemy zmieniać poniższą Politykę Prywatności bez powiadamiania. Możemy także publikować zmodyfikowaną lub uaktualnioną Politykę Prywatności na naszej Stronie. Zachęcamy do okresowego sprawdzania naszej Strony w celu upewnienia, że jesteś świadom naszej obecnej Polityki Prywatności.

10. Łącza od i do naszej Strony

Okazjonalnie na naszej Stronie mogą pojawić się łącza do stron naszych partnerów, reklamodawców, mediów społecznościowych i marek pokrewnych. Jeśli podążysz za łączem do którejkolwiek z nich, pamiętaj, że każda z nich ma własną politykę prywatności. Prosimy o zapoznanie się z tymi politykami przed przekazaniem jakichkolwiek danych osobowych tym stronom.

11. Kontakt

W celu dostępu i poprawy zapytań i skarg, prosimy o kontakt z naszym biurem obsługi klienta pod adresem e-mailowym onlinesupport_uk@emuaustralia.com