Warunki zakupów

 

1.    Wstęp

Operatorem strony internetowej www.emuaustralia.com (“Strona”) jest EMU Australia (Europe) Ltd (“Sprzedawca”) zarejestrowana w Wielkiej Brytanii pod numerem 06690592.  pod adresem 5 Grove Court, Grove Park, Enderby, Leicestershire, LE19 1SA. 

Ze wszelkimi pytaniami prosimy kontaktować się z naszym biurem obsługi klienta drogą mailową support@emuaustralia.com lub pod numerem telefonu +44 207 713 2080.

Terminy “my”, “nas”, “nasz” i “EMU” odnoszą się do Sprzedawcy.

 

2.    Zasady i warunki

Zasady i warunki przedstawione poniżej odnoszą się do:-

(a)    Zasad i warunków sprzedaży i zaopatrywania w produkty (Produkty) prezentowane na naszej  

Stronie;

(b)    Zasad i warunków używania Strony przez klientów.

Upewnij się, że uważnie przeczytałeś poniższe warunki sprzedaży i użytkowania (“Warunki”) przed zakupem Produktów i/lub przed zaczęciem korzystania ze Strony.   

Poprzez zakup Produktów i/lub używanie Strony, akceptujesz Warunki i zobowiązujesz się go przestrzegać.  Jeśli nie chcesz zaakceptować naszych Warunków, prosimy o odstąpienie od zakupów na naszej Stronie.

Każda sprzedaż Produktów przez Stronę będzie oparta na zasadach zawartych w naszych Warunkach.nbsp; Możesz wydrukować poniższe Warunki i zachować je do późniejszego użytku.

 

3.    Zakup Produktów

Składając zamówienie na naszej Stronie potwierdzasz, że:

(a)    jesteś prawnie upoważniony do zawierania umów prawnych;

(b)    masz co najmniej 18 lat;

(c)    jesteś rezydentem jednego z krajów, w których oferujemy nasze usługi;

(d)    używasz strony z tego kraju.

 

4.    Zawarcie Umowy

Po złożeniu zamówienia otrzymasz od nas e-maila z potwierdzeniem otrzymania Twojego zamówenia (“Potwierdzenie Zamówienia”).  Nie jest to, jednakże, równoznaczne z zaakceptowaniem zamówienia.  Twoje zamówienie stanowi ofertę kupna Produktu.  Wszystkie zamówienia są podmiotem akceptacji z naszej strony. Potwierdzimy akceptację Twojego zamówienia poprzez wysłanie e-maila z informacją o wysyłce Produktu (“Potwierdzenie Wysłania”).

Umowa (“Umowa”) między nami będzie ważna tylko wtedy, gdy wyślemy ci Potwierdzenie Wysłania i dotyczyć ona będzie tylko Produktów, dla których wysyłka została potwierdzona w Potwierdzeniu Wysłania.nbsp; Nie będziemy zobowiązani do dostarczenia żadnych innych produktów, niż te, które wyszczególnione są w Potwierdzeniu Wysłania, nawet jeśli były częścią Twojego zamówienia.  Powinieneś dokładnie czytać wszystkie e-maile, łącznie z Potwierdzeniem Zamówienia. Jesteś odpowiedzialny za poprawność adresu e-mail, jak również za inne szczegóły zawarte w Potwierdzeniu Zamówienia i Potwierdzeniu Wysyłki..

Powodem braku zaakceptowania Twojego zamówienia może być:

(a)    Brak zamawianego przez Ciebie produktu na stanie;

(b)    Brak uzyskania autoryzacji płatności;

(c)    Znalezienie błędu w cenie i/lub w opisie Produktu;

(d)    Nie spełnianie przez Ciebie wymagań określonych w Warunkach;

Jeśli do Twojego zamówienia wkradły się błędy lub potrzebujesz dalszej informacji, prosimy o kontakt z biurem obsługi klienta nbsp;support@emuaustralia.com

 

5.    Prawo do odstąpienia od kupna

Jeśli jesteś prywatnym kupującym, masz prawo do odstąpienia od Umowy w trakcie 14 dni bez podawania przyczyny.

Termin na odstąpienie od Umowy (“Termin na Odstąpienie”) biegnie od dnia, w którym Ty lub wskazana przez Ciebie osoba trzecia niebędąca przewoźnikiem weszła w posiadanie produktu.

By skojrzystać z prawa do odstąpienia od umowy, musisz poinformować nas [EMU Australia] o Twojej decyzji w jednoznaczny sposób, tj. za pomocą listu pocztowego, faxu lub e-maila. Korespondencja powinna zostać wysłana na adres e-mailowy naszego centrum obsługi klientów:  support@emuaustralia.com  Możesz także poinformować nas telefonicznie pod numerem telefonu +44 207 713 2080. W celu wykonania prawa do odstąpienia od umowy wystarczy wysłać powiadomienie o skorzystaniu z tego prawa przed upływem Terminu na Odstąpienie. 

Gdy nasze biuro obsługi klienta otrzyma Twojego e-maila, skontaktuje się z Tobą w celu uzyskania informacji o wysyłce Produktów.

W przypadku zwrotu, Produkty muszą być odesłane w oryginalnym, nienaruszonym stanie, z odpowiednim udokumentowaniem zakupu i bezwarunkowo w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia decyzji o odstąpieniu od Umowy.  Termin Odstąpienia jest uznany za dotrzymany jeśli nadasz Produkty przed upływem 14 dni.   Będziesz musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu produktów (koszty przesyłki).

 

6.    Polityka zwrotów

Oprócz prawa od odstąpienia od kupna, masz także prawo do zwrotu. Możesz zwrócić nienoszone i nieczyszczone Produkty kupione przez Stronę w czasie 30 dni od złożenia zamówienia.

Prosimy o wysyłkę Produktów w oryginalnym, nienaruszonym stanie i oryginalnym opakowaniu wraz z dokumentami zakupu. Pamiętaj, że produkty nie mogły być noszone, a metki nie mogły być oderwane.  Nie zastosowanie się do tych zaleceń może skutkować opóźnieniami w wymianie lub zwrocie środków.

Za wszystkie koszty związane ze zwrotem odpowiada wyłącznie kupujący, chyba że Produkty były wadliwe.

 

7.    Polityka zwrotu kosztów

Jeśli anulujesz Umowę, zwrócimy Ci wszystkie środki, które od Ciebie otrzymaliśmy, włączając w to koszty przesyłki (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru innej przesyłki niż najtańsza, którą oferujemy)

W przypadku gdy produkt utraci wartość w wyniku nieprawidłowego traktowania z Twojej strony, zastrzegamy prawo do odliczenia kosztów związanych z ową utratą wartości od zwracanej kwoty.

Zwrot środków odbędzie się bez zbędnych opóźnień i nigdy nie przekroczy 14 dni licząc od dnia, w którym poinformowałeś nas o odstąpieniu od Umowy.

Zwrot środków odbędzie się w taki sam sposób, w jaki została dokonana pierwotna płatność, chyba, że wyraźnie uzgodniono inaczej; w każdym razie nie poniesiesz żadnych kosztów związanych ze zwrotem środków.

Zastrzegamy prawo do wstrzymania wypłaty środków do momentu, w którym otrzymamy Produkty z powrotem lub do momentu, w którym przedstawisz potwierdzenie odesłania Produktów – w zależności co nastąpi wcześniej.

Jeśli dokonujesz zwrotu Produktu z innego powodu niż wymienione, przeprowadzimy jego oględziny i poinformujemy cię o zwrocie Twoich środków lub wymianie w rozsądnym okresie.nbsp; Zwroty lub wymiany będą przeprocesowane w przeciągu 30 dni od momentu kiedy informujesz nas o chęci zwrócenia Produktu.

Jeśli Produkt został zwrócony z powodu wady produkcyjnej, nastąpi pełny zwrot środków wliczając w to koszty przesyłki w obie strony.

Zwrot środków będzie dokonany w takiej samej formie jak płatność przy zakupach.

 

8.    Dostępność i Przesyłka

Czasy dostaw różnią się w zależności od rodzaju przesyłki. Nie mniej jednak, staramy się dostarczyć Twój Produkt w okresie od 2 do 7 dni roboczych, bez względu na lokalizację.  Bez względu na sposób dostawy, będziesz mógł śledzić przesyłkę online, a numer przesyłki zostanie przekazany zaraz po tym, kiedy przesyłka opuści nasz magazyn.

Jeżeli zamówiłeś więcej niż jeden produkt, Twoje zamówienie może być wysłane w oddzielnych paczkach i może dotrzeć w różnych momentach.   W takim przypadku prosimy o cierpliwość i odczekanie jednego dnia przed podjęciem kontaktu z biurem obsługi klienta EMU.

Zapewnienie poprawnych danych do wysyłki leży w kwestii kupującego.  Nie bierzemy odpowiedzialności za ponowną wysyłkę zamówień jeśli kupujący nie dopilnował poprawności danych.

Przesyłkę uznaje się za dostarczoną w momencie dostarczenia Produktów na adres podany przez kupującego. Od tego czasu kupujący przemuje odpowiedzialność za przesyłkę.

Jeśli Produkt nie zostanie dostarczony w ciągu 30 dni od Potwierdzenia Wysyłki, możesz anulować zamówienie w przypadku gdy:

(a)    odmówiliśmy dostawy Produktu;

(b)    dostawa na czas była kluczowym warunkiem zamówienia (biorąc pod uwagę zaistniałe okoliczności); lub

(c)    przed akceptacją zamówienia z naszej strony poinformowałeś nas o kluczowości czasu dostawy.

W przypadku jeśli nie chcesz anulować swojego zmówienia lub nie jesteś do tego uprawniony w paragrafie 10.4, możesz ustalić nowy, rozsądny, ostateczny termin dostawy. Będziesz mógł anulować zamówienie jeśli nie dotrzymamy nowego terminu.

Jeśli na mocy paragrafu 10.4 lub 10.5 zdecydujesz się na anulowanie zamówienia ze względu na zbyt późną dostawę, możesz dokonać anulowania dostawy jednego lub wszystkich Produków pod warunkiem, że rozdzielenie Produktów nie spowoduje drastycznego spadku ich wartości. Jeśli Produkty mimo wszystko do CiebieI dotrą, jesteś zobowiązany do ich odesłania na nasz koszt. Po anulacji zamówienia zwrócimy Ci wszystkie środki za Produkty i przesyłkę.

 

9.    Ryzyko i Posiadanie

Ryzyko utraty Produktów przechodzi na Ciebie od momentu dostawy. Stajesz się właścicielem Produktów w momencie przyjęcia przesyłki.

Ryzyko związane ze zwrotem przesyłek przechodzi na nas w momencie nadania przesyłki powrotnej.span>

 

10.    Cena i Płatność

Ceny Produktów będą dokładnie takie, jak przedstawione na Stronie w lokalnej walucie, z wyjątkiem oczywistej pomyłki.

Ceny zawierają VAT.

Ceny podlegają zmianom w dowolnym momencie, ale zmiany cen nie dotyczą zamówień dla których zostały już wydane Potwierdzenia Wysyłki.

Mimo naszych największych starań, możliwe, że niektóre ceny będą niewłaściwie dopasowane do produktów.  Zazwyczaj sprawdzanie cen jest częścią wystawiania Potwierdzeń Wysyłki i w razie gdy poprawna cena Produktu jest niższa niż prezentowana na stronie, poprawimy cenę na niższą w trakcie wystawiania Potwierdzenia Wysyłki. Jeżeli prawidłowa cena jest wyższa niż prezentowana na Stronie, skontaktujemy się z Tobą lub anulujemy zamówienie i powiadomimy Cię o powodzie anulacji.

W sytuacji gdy błąd cenowy jest oczywisty i nie budzący wątpliwości, i kupujący mógł zorientować się, że zaszła pomyłka, nie mamy obowiązku dostarczać zamówienia.

Aby przetworzyć Twoją płatność, musimy przekazać pewne dane zewnętrznym usługodawcom. Procedury przekazywania tych danych są zgodne z naszą Polityką Prywatności. Przekazując nam szczegóły dotyczące płatności jednocześniej upoważniasz nas do przekazywania informacji owym firmom.

Płatności za Produkty musi nastąpić z góry i za pomocą karty kredytowej lub debetowej.  Nie obciążymy Twojej karty do momentu wysłania towaru do Ciebie.

 

11.    Nasza odpowiedzialność prawna

Produkty kupione z naszej Strony są satysfakcjonującej jakości i rozsądnie dopasowane do wszystkich celów, do których produkty tego typu są przeznaczone. Nie udzlamy żadnych dodatkowych gwarancji na nasze produkty, oprócz tych wymaganych przez prawo i/lub na niektóre Produkty.

Nie bierzemy odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z niewłaściwym użytkowaniem Produktów lub opakowań.

Jesteśmy odpowiedzialni tylko za straty spowodowane złamaniem tych Zasad, które dotyczą ceny zakupu Produktu, który kupiłeś i za każde przewidywalne konsekwencje złamania Zasad. Konsekwencje są przewidywalne kiedy mogły być rozważone przez Ciebie i nas w momencie kiedy zamówienie jest przez nas zaakceptowane.

W żadnym wypadku nie jestesmy odpowiedzialni za żadnie pośrednie, jakkolwiek pojawiające się straty, między innymi: -

(a)    Utrata przychodów lub dochodów;

(b)    Utrata biznesu;

l

(c)    Utrata kontraktu lub korzyści;

(d)    Utratę zakładanych oszczędności;

(e)    Utratę danych.

Dołożymy wszelkich odpowiednich starań i zrobimy wszystko co w naszej mocy, by szczegóły dotyczące Twojego zamówienia i płatności były należycie zabezpieczone, ale w przypadku braku zaniedbań z naszej strony, nie bierzemy odpowiedzialności za żadne możliwe straty w przypadku gdy osoba trzecia uzyska dostęp do jakichkolwiek danych, które przekazałeś w trakcie dostępu do Strony lub procesu zamawiania.

Bierzemy pełną odpowiedzialność za:

(a)    śmierć lub obrażenia spowodowane przez nasze zaniedbanie lub zaniedbanie naszych pracowników, przedstawicieli lub podwykonawców;

(b)    oszustwo lub celowe wprowadzenie w błąd;

(c)    złamanie warunków wyszczególnionych w sekcji 12 Ustawy o Sprzedaży Towarów z 1979 roku (własność i prawo spokojnego posiadania)

(d)    złamanie warunków wyszczególnionych w sekcjach 13, 14 i 15 Ustawy o Sprzedaży Towarów z 1979 roku (opis, zadowalająca jakość, przydatność i próbki);i

(e)    produkty z defektem zgodnie z Ustawą o Ochronie Konsumenta z 1987 roku.

 

12.    Przysługujące Prawa

Jako konsument,  przysługują Ci prawa w odniesieniu do Produktów, które są wadliwe lub niezgodne z opisem.  Mamy obowiązek prawny dostarczać Produkty, które są zgodne z ustaleniami zawartej Umowy.  Porady prawne dotyczące twoich praw konsumenckich dostępne są w Twoim lokalnym biurze doradztwa personalnego (W Polsce jest rzecznik praw konsumenta przy ratuszu gminnym zdaje się).

 

13.    Zdarzenia losowe

Nie będziemy odpowiedzialni za żadne niepowodzenia lub opóźnienia w wypełnianiu naszych obowiązków zawartych w Umowie, jeśli zaszły okoliczności niekontrolowane przez nas lub zdarzenia losowe.(“Siły Wyższe”).

Siłą Wyższą określa się każde zdarzenie lub działanie, wydarzenie, które nie doszło do skutku, wypadek lub przeoczenie, które jest poza naszą kontrolą, w szczególności:

(a)    strajki, lokauty lub inne akcje protestacyjne;

(b)    zamieszki, rozruchy, inwazje, ataki terrorystyczne lub nimi zagrożenie, wojny (zadeklarowane i niezadeklarowane) lub groźby przygotowań do wojny;

(c)    pożary, eksplozje, burze, powodzie, trzęsienia ziemi, zapadania się ziemi, epidemie lub inne klęski żywiołowe;

(d)    niemożność korzystania z kolei, żeglugi, żeglugi powietrznej, transportu drogowego lub innych środków publicznego lub prywatnego transportu;

(e)    niemożność użytkowania publicznych lub prywatnych sieci telekomunikacyjnych;

(f)    ustawy, dekrety, ustawodawstwo, regulacje lub ograniczenia jakichkolwiek rządów.

Wykonywanie działań związanych z wywiązania się z Umowy z naszej strony uważa się za zawieszone na czas trwania Zdarzeń Losowych. Nasz czas na wykonywanie działań będzie przedłużony o czas trwania Zdarzeń Losowych. Podejmiemy odpowiednie działania by wypełnić Umowę mimo Zdarzenia Losowego lub znajdziemy rozwiązanie, które pozwoli nam wywiązać się z Umowy mimo Zdarzenia Losowego.

 

14.    Dostęp do naszej Strony

Dostęp do naszej Strony jest tymczasowo dozwolony i zastrzegamy prawo do wycofania, odmowy dostępu lub modyfikowania usług, które oferujemy na naszej Stronie bez wcześniejszego powiadomienia (patrz niżej). Bez względu na powód, nie bierzemy odpowiedzialności za niedostępność naszej strony w jakimkolwiek czasie przez jakikolwiek okres.

Jesteś odpowiedzialny za wszelkie przygotowania dotyczące dostępu do Strony. Jesteś również odpowiedzialny za upewnienie się, że wszystkie osoby odwiedzające naszą Stronę poprzez Twoje połączenie internetowe są świadome tych warunków i będą postępować zgodnie z nimi.

Dostęp do naszej Strony zawsze podlega Warunkom i używanie Strony jest równoznaczne z akceptacją tych Warunków. Warunki mogą być aktualizowane w każdej chwili i Twoją odpowiedzialnością jest sprawdzanie tej strony i upewnianie się, że zgadzasz się ze wszystkimi poprawkami.

 

15.    Prawa własności intelektualnej

Jesteśmy właścicielem lub licencjobiorcą wszystkich praw własności intelektualnej naszej Strony oraz materiałów na niej zamieszczonych. Te prace są chronione prawami autorskimi i porozumieniami na całym świecie. Wszystkie prawa zastrzeżone. Nie możesz używać żadnej części materiałów z naszej Strony w celach komercyjnych bez uzyskania licencji od nas lub naszych licencjodawców. Zastrzegamy sobie prawo do monitorowania każdego bezprawnego użycia i podjęcia odpowiednich kroków prawnych przeciw osobie, która, w naszym przekonaniu, narusza nasze prawa własności intelektualnej.

Możesz wydrukować kopię i pobrać fragmenty każdej stron(y) z naszej Strony dla własnego, niekomercyjnego użytku.

Nie wolno modyfikować wydruku lub cyfrowych kopii materiałów pobranych lub wydrukowanych z naszej Strony. Nie wolno wykorzystywać ilustracji, zdjęć, wideo lub audio ani grafik oddzielnie od tekstu, który mu towarzyszy w oryginale. Dla uniknięcia wątpliwości dotyczących praw własności, wszystkie wzmianki o prawach własności intelektualnej takie jak prawa autorskie copyright ©, znak towarowy, ™ i ® muszą być wyraźnie oznaczone.

Przy cytowaniu tekstu, zawsze musimy być wspomniani (wraz z ewentualnymi współautorami) jako autorzy materiału z naszej Strony.

Jeśli wydrukujesz lub pobierzesz kopię jakiejkolwiek części naszej Strony w sposób niezgodny z Warunkami, Twoje prawo do użytkowania naszej Strony zostanie uchylone. Będziesz musiał zwrócić lub zniszczyć wszelkie wykonane kopie naszego materiału.

 

16.    Opis produktów

Przygotowaliśmy naszą stronę z najwyższą starannością. Dołożyliśmy szczególnych starań, żeby jak najlepiej zobrazować kolory produktów, które są umieszczone na Stronie. Jednakże nie możemy zagwarantować, że monitor Twojego komputera będzie wyświetlał kolory w poprawny sposób. Niniejszym wypieramy się całej odpowiedzialności wynikającej z poleganiu na materiałach zamieszczonych przez osoby odwiedzające naszą Stronę.

 

17.    Nasza stronia regularnie się zmienia

Staramy się regularnie aktualizować naszą Stronę, stąd jej zawartość może się z czasem zmieniać. Jeśli będzie taka potrzeba, możemy zawiesić dostęp do naszej Strony lub zamknąć ją na czas nieokreślony. Każdy z materiałów na naszej Stronie może być nieaktualny w danym czasie i nie jesteśmy zobligowani do jego aktualizacji.

 

18.    Informacje o Tobie i Twoich wizytach na naszej stronie

Przetwarzamy informacje o Tobie zgodnie z naszą  Polityką Prywatności

 

19.    Wirusy, ataki hakerskie i inne ataki

Dokładamy wszelkich starań, by upewnić się, że nasza Strona jest wolna od wirusów i defektów. Jednakże nie możemy zagwarantować, że użytkowanie naszej Strony lub stron, do których odniesienia znajdują się na naszej Stronie, nie uszkodzi Twojego komputera. W Twojej gestii leży upewnienie się, że posiadasz należyte wyposażenie komputera, które odflitruje ewentualne zagrożenia i zapobiegnie uszkodzeniu Twojego komputera.

Nie wolno używac naszej Strony w celu wprowadzania wirusów, trojanów, robaków komputerowych (worms) i ukrytych bomb (logic bombs) lub innych złośliwych lub technologicznie szkodliwych materiałów. Nie wolno próbować uzyskać nieautoryzowanego dostępu do naszej Strony, serwera, na którym Strona jest obecna lub jakiegokolwiek serwera, komputera lub bazy danych podłączonych do naszej Strony. Nie wolno Ci atakować naszej strony w żaden sposób, włączając ataki typu denial-of-service (odmowa usługi; DOS) lub distributed denial-of service attack (rozproszony atak odmowa usługi, DDOS).

Każde złamanie przepisów będzie zgłaszane odpowiednim organom ścigania. Będziemy współpracować z tymi organami poprzez ujawnienie Twojej tożsamości. W przypadku złamania przepisów, Twój dostęp do Strony będzie zawieszony w trybie natychmiastowym.

Nie będziemy odpowiedzialni za żadne szkody lub uszkodzenia spowodowane atakami, wirusami i innymi technologicznie szkodliwymi materiałami, które mogą zainfekować Twój komputer, programy, dane lub inne autorskie materiały z powodu używania naszej Strony lub pobierania jakichkolwiek materiałów na niej zamieszczonych lub na stronach, do których odsyła nasza Strona.

 

20.    Linkowanie do naszej Strony

Możesz linkować do naszej strony głównej pod warunkiem, że robisz to w sposób zgody z prawem i taki, który nie niszczy naszej reputacji lub nie sprawia, że się wzbogacasz. Nie wolno linkować naszej strony w celu poinformowania o współpracy z nami, jeżeli ta informacja nie jest prawdziwa i potwierdzona przez nas.

Nasza Strona zawiera linki do innych stron oraz zasobów naszych partnerów. Niemniej jednak informacje te są tylko do Twojego użytku. Nie mamy kontroli nad zawartością stron naszych partnerów i nie bierzemy odpowiedzialności za szkody wynikające z ich użytkowania.

 

21.    Komunikacja na piśmie

Prawo wymaga aby niektóre z informacji lub komunikatów, które wysyłamy do Ciebie, były na piśmie. Podczas używania Strony lub zamawiania Produktów przez Stronę, akceptujesz fakt, że komunikacja z nami będzie się odbywać głównie elektronicznie.

Skontaktujemy się z Tobą przez e-mail lub dostarczymy informacje poprzez ich publikację na naszej Stronie.

W celach wynikających z umowy, akceptujesz elektroniczny sposób komunikacji i potwierdzasz, że wszystkie umowy, powiadomienia, informacje i inne komunikaty, które do Ciebie wysyłamy są zgodne z wymogami prawnymi komunikacji pisemnej. Ten warunek nie wpływa na Twoje prawa.

Zwolnienia i prawa osób trzecich. Jeśli nie nalegamy na dokładne spełnienie zobowiązań na mocy Umowy lub Warunków lub jeśli nie będziemy w stanie wyegzekwować którychkolwiek praw lub środków prawnych, do których jesteśmy upoważnieni Umową, nie stanowi to zrzeczenia się tych praw lub środków prawnych i nie zwalnia Cię z zadośćuczynienia za takie zobowiązanie.

Żaden inny podmiot niż strona Umowy nie będzie mieć żadnych praw do stanowienia warunków tej Umowy.

 

22.    Przeniesienie własności

Nie możesz przenieść swoich praw ani zobowiązań na mocy Warunków bez uprzedniej, pisemnej zgody. Możemy przenieść Twoje prawa lub zobowiązania na mocy Warunków bez Twojej pisemnej zgody do dowolnego przedsięwzięcia, w które wchodzimy jako joint venture, sprzedaż Akceptowane metody płatności

Te metody płatności akceptujemy.

 

Paypal, Visa, MasterCard, American Express

Norton Secured. Powered by Symantec

 

Nie akceptujemy płatności telefonicznych.